CeníkNOVÍ KLIENTI

Cena za hodinu 1100,-
Co Vás čeká:
  • úvodní rozhovor - ujasnění si vašeho záměru, zjištění hlubších témat
  • vlastní proces Cesty (1,5-2,5h)
  • konzultaci po procesu - integrace nového vědomí do života
  • následný kontakt 2x během měsíce po procesu, 
STÁVAJÍCÍ KLIENTI
Cena za hodinu 900,-

Z praxe jsou tato následná sezení vysoce efektivní, zacílená na vaše následné konkrétní potřeby, které se odhalily v úvodním plném procesu Cesty, přičemž používám další rozmanité nástroje a procesy, které se mi osvědčily.Druhé sezení je ideální využít v případě:

  • Potřebujete vyřešit nastalou konkrétní situaci.
  • Objevili jste klíčové nezdravé přesvědčení a potřebujete ho pomoci zaintegrovat.
  • Objevil se nějaký hlubší problém, k němuž potřebujete vedení a podporu druhé osoby.
  • Chcete si jen dopřát psychickou hygienu, nebo jen potřebujete vyslechnout, ujasnit si, kam směřujete, nebo načerpat inspiraci.